תחזית

תחזית רוח

תחזית גלים


תל- אביב חוף הילטון

נתניה – חוף פולג

ראשון לציון – חוף פלמחים

חיפה

תל- אביב חוף הילטון
נתניה – חוף פולג
ראשון לציון – חוף פלמחים
חיפה
תל- אביב חוף הילטון

נתניה – חוף פולג

ראשון לציון – חוף פלמחים

חיפה